Route

O MNIE :

Serdecznie zapraszamy na organizowane przez nas wyprawy motocyklowe po zachodnich Stanach Zjednoczonych - California, Nevada, Arizona, Utah, New Mexico, Texas, jak i r�wnie� wschodnich stanach - New York, Virginia, Florida.
Nasze wyprawy odbywaj� si� w bardzo mi�ej i przyjaznej atmosferze i nie s� traktowane przedmiotowo. Nasze wieloletnie do�wiadczenie na rynku ameryka�skim, gwarantuje Pa�stwu bezstresowy wypoczynek w pi�knych sceneriach Dzikiego Zachodu, legendarnej Drogi 66 oraz Pacyfic Highway 1.
Zapewniamy niezapomniane prze�ycia, profesjonaln� obs�ug�, opiek� oraz dyspozycyjno�� podczas ca�ej podr��y - ��cznie z wylotem i powrotem do kraju.
Zapraszamy !

Robert Szcze�niak

Darmowy licznik odwiedzin